Bruggesteenweg 191, 8830 Hooglede (met GPS nr75) 0475 81 93 70 info@paintballbattlefield.be

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Paintball Battlefield, Bruggesteenweg 191, 8830 Hooglede, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen opinfo@paindballbattlefield.be. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

No newline at end of file